Projekt vznikl jako reakce účastníků seminářů, které byly postaveny na tématech o Cestě člověka, o Cestě k poznání, o Člověku na prahu zanikajícího a rodícího se času, Pravdách života a na téma Kam směřuje vývoj.

Dne 2.2.2016 ve 13 hod jsme po několikatýdenních diskuzích založili společenství s názvem EVOLUCE. Vice informaci naleznete na neaktualizovaných původních webových stránkách: http://evoluce.webnode.cz

Dne 20.4.2016 bylo založena právní forma společenství - EVOLUCE, družstvo.
Proč byla zvolena forma družstva?

Je to společenství nejblíže podobné státu. V družstvu je možno vytvořit alternativní prostor pro rozvoj svobody, rovnosti a spolupráce. To dává možnost být v mnoha ohledech na státu nezávislý a současně umožňuje obce, kraje a stát podporovat díky výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění.
Družstvo je totiž dle definice našeho současného zákona o korporacích společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Ve druhé polovině roku 2016 a na začátku roku 2017 jsme hledali zodpovědného odborníka, který rozumí správě webu a je ochoten nám pomáhat za symbolickou odměnu. Tato osoba byla nalezena a ve svém osobním volnu nám pomáhá s instalací a údržbou webu.

Společenství (družstvo) se nyní teprve dotváří dle svých cílů a poslání. I vy můžete s námi tvořit lepší budoucnost, zpočátku myšlenkově - v diskuzích vytvořit plány činnosti, nové stanovy a struktury družstva, které budeme následně aplikovat do reality.