Jedině zvýšením úrovně vědomí co největšího počtu lidí je mozné dosáhnout navýšení úrovně vědomí společnosti. Počet jednotlivců v naši zemi (ČR), kteří dosahují takovou úroveň vědomí, kdy začínají být nesobeční a tím pro společnost prospěšní, je ještě nedostačující pro dosažení pozitivních změn v naši společnosti. Do doby, než bude společnost pro takové změny připravena, mužeme vybudovat družstvo, které bude pracovat na principech budoucí společnosti, zalozené na principech spolupráce místo soupeření.

 

Pro práci na sobě nám mohou pomáhat informace v oddíle:

Evoluce člověka

 

Vize budoucí společnosti můžeme společně vytvářet v oddíle:

Evoluce společnosti

 

Vize o činnosti družstva Evoluce můžeme společně vytvářet v oddíle:

Návrhy činností a uspořádání družstva EVOLUCE

 

Pravdu a lež se můžeme naučit rozlišovat testováním v oddíle:

Pravda a Lež

 

Přesměrování na diskusní forum pro členy a sympatizanty družstva Evoluce:

Diskusní prostor členů a sympatizantů Družstva Evoluce