K tomu, abychom se v daném problému mohli orientovat, je nutno si uvědomit několik základních moudrostí, jež jsou ověřeny mnoha staletími.

K člověku se pojí takové fenomény jako svoboda, rovnost a bratrství, jež jsou velmi známy v dějinách především od revoluce ve Francii v osmnáctém století. Tyto hodnoty jsou dnes uměle zatlačovány do pozadí a z dalšího textu vyplyne proč.

Dále je nutno si uvědomit, že podobně jako má člověk ducha, duši a tělo, tak i společenský organismus má ducha, duši a tělo.

Tělo společnosti je výrobní sféra.

Duší jsou právní, politické a informační instituce.

Duchem hodnotový systém, kultura, morálka , náboženství a tvořivá složka umění a vědy.

1. V první z této oblasti je výrobní sféra (tělo). Zde se má uplatnit bratrství. Tj. spolupráce.

2. V druhé oblasti – právo, politika a informace (duše) je vhodné uplatnění rovnosti.

3. Ve třetí oblasti, jež je oblastí duchovní práce (duch) pak svoboda.

Jde o moudrosti, jež jsou prověřeny. Současný stav u nás je na hony vzdálen tomuto pojetí. Do popředí se dostali lidé bezcharakterní a v honbě za mocí a penězi neberou ohled na nic a nikoho.

Podívejme se ještě jednou na to jak to má být a potom si ukážeme několik chybných aplikací.

Výrobní sféra je sférou, v níž má nastat spolupráce, nikoliv tvrdý konkurenční boj, který by bylo možno přirovnat k pojmům, jež jsou v historii známy jako zub za zub, oko za oko nebo jako nelítostný boj z předkřesťanských dob. Ve výrobní sféře nemůže nastat libovůle  (svoboda), ale spolupráce a vzájemné pochopení. To lze vyjádřit např. formou družstev (Švédsko, Austrálie), či formou, jež konkurenci přibrzdí do rozumných mezí (Německo). Jako příklad lze uvést navýšení ceny u našich sousedů (Německo). Zatím co u nás je možno ceny "šroubovat" do nekonečna, tak tam je navýšení přes 30 procent trestné (spekulace). Lze použít mnoho dalších příkladů, ale domníváme se, že zdravý lidský rozum velmi rychle pochopí o čem to mluvíme. Strach lidí z propouštění není dobrý a je naprosto zbytečný. Je vyvolán uměle, aby lidem svazoval ruce a duchovní rozlet byl sražen k zemi. Vše lze řešit mnohem lépe, bez zvůle mocných.

Právo, politika a informace. Je pochopitelné, že tyto instituce musí být založeny na rovnosti. Rovnost před zákonem. Rovnost v přístupu k čemukoliv, jak v politice, tak v informacích, musí být základem. V současnosti jsme svědky zasahování do této sféry nepřiměřeným způsobem. Právo je nepřehledné a uměle držené v tomto stavu. U soudu leží případy staré jíž mnoho let (od 90. roku). Před odpovědností se lze vykoupit korupcí! V politice nás zastupují lidé, kteří dávno zapomněli, že jsou pouze volenými zástupci a osobují si práva jim nenáležející. Vrcholem cynismu je poslanecká imunita. Přístup ke vzdělání je sice proklamován, v praxi ale nedodržován a mnoho dalšího.

V oblasti ducha je situace ještě horší. Umění je poplatné těm, kdo mají peníze a moc. Není tu vytvořen základ pro svobodu. V porovnání se světem silně pokulháváme ve všech oblastech tvorby především proto, že tato oblast je na periférii zájmu těch, kteří se o ní mají starat. Rčení – ve zdravém těle zdravý duch, zde působí víc než jinde. Drogy, násilnosti, beznaděj jsou jen kapkami toho, proti tomu, že naše společnost nemá sjednocující myšlenky ve smyslu duchovních tvůrců. Hodnoty vyššího řádu ve smyslu Duchovní akademie věd a umění, které by vytvářely to, co ve starověku tvořily akademie vedené učenci (Sokrates, Platon, Aristoteles aj.), nejsou vůbec aktivizovány. Přitom bez těchto idejí a struktur nemůže žádná civilizace přežít. Pokud tuto oblast neotevřeme svobodě, nedosáhneme nic.

Když se tyto pojmy a oblasti pletou, když se svoboda–rovnost–bratrství abstraktně proklamují, ale konkrétně aplikují v oblastech,kam nepatří, vrhá to společnost do zmatku.

Podívejme se znovu na jednotlivé oblasti. Bude zde uvedeno několik příkladů nevhodného zasahování.

Svoboda ve fyzické oblasti nic neznamená, je to jenom svévole a právo silnějšího. Pokud se hovoří o svobodě ve sféře výroby a rozdělování je konkrétním výsledkem pouze okrádání (tunelování) toho druhého o peníze. Toho jsme právě svědky. Zde má místo pojem bratrství, jenž je vhodný spíše vyjádřit slovem spolupráce. To představují např. družstva.

Bratrství (spolupráce) v oblasti ducha by byl rovněž nesmysl, neboť lidé jsou svou duchovní podstatou tak různí, jako hvězdy na nebi. Znamenalo by to házet do jednoho pytle Hitlera se svatým Františkem.

Když například se pokoušíte uplatnit rovnost v oblasti majetkové, vznikne z toho rovnostářství a v oblasti ducha ústí do myšlenkové nesvobody.

Všude, kde výrobní sféra zasahuje do oblasti duše, vzniká z toho korupce. Průmyslový, bankovní ani žádný jiný kapitál nemá co zasahovat do zákonodárství anebo do šíření informací. Při tvorbě zákonů a v justici není možné pokukovat jedním okem na to, co žádá kapitál, ani odstupňovat rozsah jejich platnosti a dodržování pro některé vrstvy, které mají dost peněz, aby se ze zákonů vykoupily.

Zákon má co do činění pouze s principem SPRAVEDLNOSTI, ne s tím, kdo má kolik peněz. Když např. nějaká instituce hodlá trvale poškozovat přírodní prostředí, nemůže se to řešit tím, že se jí vyměří roční pokuta, která se potom zase zúčtuje lidem do daní anebo do prodejní ceny výrobku, ale pouze tím, že se bude důsledně požadovat nepoškozování a uvedení prostředí do původního stavu.

Ani bankovní úředníci, pouze z titulu, že pracují na vedoucích místech v bance, nemohou v žádném případě rozhodovat o tom, co se bude publikovat a co ne. Která periodika a televizní programy se budou financovat prostřednictvím reklam, půjček nebo dotací a které se nechají zaniknout, neboť informace má co do činění výlučně s principem pravdy a pravda nemá nic společného s tím, kdo má a kdo nemá peníze!

Když se peněžní anebo politická sféra snaží zasahovat do oblasti duchovní tvorby, tak tato začíná upadat a odumírat.

Vážení, pokud nebudeme duchovními individualitami, každý s vlastním, samostatným smyslem pro Pravdu (rovnost, volnost, bratrství), budeme jen loutkami na nitkách té či oné síly.

 

Několik myšlenek jako ukázka zásad občanské demokracie - vlády lidu:

• otevřená společnost založená na vzdělání

• stát jako přívětivý sluha a nikoli jako samolibý vládce.

• účinné bariéry proti korupci a zneužití moci

• omezit poslaneckou imunitu na výroky a hlasování ve sněmovně

• zavést celostátní, krajská a obecní referenda jako nástroj přímé demokracie

• podstatně rozšířit trestní odpovědnost veřejných činitelů

• vytvořit podmínky pro snížení daňového zatížení obyvatelstva

• zrovnoprávnit všechny školy

• umožnit vysokoškolské studium

• přípravu nových zákonů považovat za věc veřejnou

• opustit koncepci vězení jako převýchovné instituce

• snížit počet ministerstev a jejich kompetence převést na

stávající odborné úřady

• dostupnost internetu pro každého a jeho možnost využití ve smyslu informačním

• zjednodušit předpisy o účetnictví (daňové přiznání na jednu stránku )

 

Vaše dotazy k článku můžete napsat do nového komentáře.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit