Zde uvádíme Základní myšlenky, ke kterým by měla směřovat naše budoucí společnost.

Prosím ohodnoťte jednotlivé myšlenky 1 - 5 hvězdičkami, podle vašeho pohledu na užitečnost navrhovaných změn. Hodnocení od 5= super, až po 1= nic moc :-)
Současně máte možnost doplnit tyto myšlenky komentáři. Zde můžete napsat i Vaše jiné pohledy na nabízená řešení.

Na základě vašich hodnocení budeme body doplňovat a následně společně budeme hledat kompromis mezi Ideální vizí budoucí společností a tou, kterou vidí většina z nás jako optimální variantu.

Kompromisní návrh na změnu společnosti bude mít dobrý základ v Základních myšlenkách a současně bude mít šanci na prosazení u většiny našich občanů.

 

Jednotlivé body Základních myšlenek EVOLUCE společnosti:

1. Práva na důstojný život.

1.1. Právo na přiměřené bydlení

1.2. Možnost se kdykoliv dovolat práva a spravedlnosti

1.3. Právo na vzdělání a to celoživotně

1.4. Právo na důstojné finanční zajištění v době nemoci či stáří

1.5. Právo na důstojné postavení v pracovním poměru

1.6. Právo na vyjádření svých názorů a myšlenek

2. Změna způsobu voleb

3. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem.

3.1. Zákonodárná moc musí být vytvořena z odbor­níků

3.2. Výkonná moc

3.3. Soudní moc

4. Odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu.

5. Zrušení reklamy ve všech jejích formách. Přejít na informace. Zrušení lobbingu.

5.1. Zrušení reklamy ve všech jejích formách a přechod na informace.

5.2. Zrušení lobbingu

6. Stoupající odpovědnost úřadu, musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvolených zástupců.

7. Naprostá netolerance ke všem trestním činům, zvláště ve vztahu ke korupci.

8. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím lidu.

9. Převedení (znárodnění) všech bank a institucí, které pracují s národní měnou na stát.

10. Veškerá masmedia musí informovat pravdivě a za pravdivost (objektivitu) zpráv musí nést trestní odpovědnost.

11. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce.

12. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ a to včetně podpory podniků, které se na tuto činnost zaměřují.

13. Zrušení továren vyrábějících zbraně, zrušení profesionální (žoldácké) armády. Propagovat vyloženě mírovou politiku.

14. Zdravotnictví vrátit lidu a nadále ho chápat jako službu lidem. Zdravotnictví musí být dostupné všem a musí být bezplatné.

15. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých statcích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit.

16. Změna školství.

17. Zavedení Ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení: