Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Výkonná moc může být mocí, která vzejde z vo­leb (dokonce lze dočasně tolerovat strany, na rozdíl od zákonodárné moci). Striktní dodržování zákonů je naprostou samozřej­mostí.

Výkonná moc je mocí, která uplatňuje zákony, které jsou jí dány v praxi, ale tato činnost ani zdaleka nevystihuje její celou náplň. Ona je zde k tomu, aby řídila a spravovala jí svěřený hmotný i nehmotný majetek nás všech. Zákony jsou pouze mantinely, mezi kterými se taková vláda pohybuje. Nic to ale neříká o tom, co a jak má dělat.

V roce 1945–1947 na našem území vznikaly skutečná zemědělská družstva. Tyto družstva byly předznamenáním toho, co zde opět musí nastat a to je SPOLUPRÁCE. Tyto družstva komunisté okamžitě, jak se dostali k moci, zlikvidovali. Na jejich základech vznikaly JZD a státní statky, které byly naprosto nefunkční a byly pohromou pro náš venkov. Takže jen rozdílným přístupem k prakticky témuž, je možné jednou dosáhnout výborných věcí, zatímco jindy jde o debakl a paskvil.

Vláda řídí činnost a ukazuje co a jak.

Je to ona, kdo společnost musí vést k tvůrčí spolupráci, k poznání a k zhodnocení sebe sama. Je to nelehký úkol a odpovědnost je tu veliká. Tito lidé vlády nejenže musí společnosti sloužit, oni jí musejí velmi dobře i rozumět a to proto, aby vše, s čím přijdou, bylo této společnosti ku prospěchu. Díky tomu, že společnost se zřejmě rozpadne na ty, kdo půjdou vehementně za poznáním a na ty, co se jen "povezou", bude zapotřebí takový přístup, který nejenom že nikomu neuzavře cestu za vyšším poznáním, ale společnost povede k tomu, aby sama za tímto poznáním chtěla jít a to i ta část společnosti, která momentálně může zaostávat. Zvláště tady to bude velmi ožehavé. Univerzum ve svých zákonech velmi dbá na to, aby k poznání (k rozvinutí vyššího vědomí) měl přístup veškerý lid, tedy celá společnost a nikoliv jen hrstka zasvěcených. Reakce Kosmu bývá zdrcující, pokud se to nerespektuje.

Lidé stojící v čele vlády musí tedy být těmi, kdo rovněž oplývají vysokou hodnotou vlastního vědomí a morálnost, mravnost a především moudrost jim musí být vlastní.

Lidé, kteří by stanuli ve vedení této země, musí být nejen kdykoliv odvolatelní, ale také ve zvýšené míře trestně odpovědní za vše co konají. Nejenže nemůže existovat žádná imunita, snad jen na výjimečné případy řečnických obratů, ale je zde uplatněn právě obrácený princip zvýšené odpovědnosti za věci veřejné.

 

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k textu můžete napsat do nového komentáře.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit