Zde uvádíme Základní myšlenky, ke kterým by měla směřovat naše budoucí společnost.

Prosím ohodnoťte jednotlivé myšlenky 1 - 5 hvězdičkami, podle vašeho pohledu na užitečnost navrhovaných změn. Hodnocení od 5= super, až po 1= nic moc :-)
Současně máte možnost doplnit tyto myšlenky komentáři. Zde můžete napsat i Vaše jiné pohledy na nabízená řešení.

Na základě vašich hodnocení budeme body doplňovat a následně společně budeme hledat kompromis mezi Ideální vizí budoucí společností a tou, kterou vidí většina z nás jako optimální variantu.

Kompromisní návrh na změnu společnosti bude mít dobrý základ v Základních myšlenkách a současně bude mít šanci na prosazení u většiny našich občanů.

 

Jednotlivé body Základních myšlenek EVOLUCE společnosti:

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Právo na důstojný život je právem každého občana naší země a to bez ohledu na to, kým či čím je. Z tohoto práva pak jednoznačně plyne právo mít možnost přiměřeně bydlet. Nemusí se jednat o luxus, ale musí to být aspoň důstojné člověku.

Bydlet pod mostem, v lesním doupěti, nebo někde v zahradním domku je nejenom nedůstojné, ale je to známkou zvrácenosti celé společnosti.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Možnost se kdykoliv dovolat práva a spravedlnosti a to bez ohledu na cokoliv (finanční situace, promlčecí lhůty nebo cokoliv jiného).

Právo na důstojný život je právem každého občana naší země a to bez ohledu na to kým či čím je.

Z tohoto práva pak jednoznačně plyne právo na právo a spravedlnost. Každý člověk se musí mít možnost dovolat spravedlnosti a to i v případě, že nemá ani korunu. Nebo není schopen z jiného důvodu se postarat o to, aby bezpráví byl učiněn konec. To musí patřit mezi základní práva člověka.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Vzdělání je zde poplatné byznysu. Vysokoškolák je člověkem bez vlastního názoru, nadupaný nesmyslným množstvím informaci, které jsou mu za pár let k ničemu. Hodnota vzdělání, redukovaná na tyto informace je něčím, co mi připomíná lékaře, který si podle údajů pacienta vyhledá v databázi diagnózu. Skutečné vzdělání, které člověka povznáší do vyšších stupňů myšlenkových proudů je dnes neznámým pojmem. Když se vysokoškoláka zeptáte na názor čehokoliv, tak je vám schopen citovat spoustu kapacit, ale to, co není schopen říci, je jeho vlastní názor.

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Právo na důstojné finanční zajištění v době nemoci či stáří (důchod) nebo v době neschopnosti se zajistit prací.

To, co zde v současnosti předváděla vládní garnitura, nemá obdoby. Ze systémů "on-line" kradla prostředky, nutila lidi, aby tento systém opouštěli a vrhali se do nesmyslných fondů, které je budou teprve okrádat. "On-line" systém je systémem, kdy se přímo platí od plátce k příjemci. Není nic jednoduššího. Jenomže v tom systém vidí problém. Kradení je tam příliš vidět a tak si vymyslel systém fondů.

Je nutné, aby lidé byli zajištěni pro základní přežití přiměřenými prostředky.

 

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k textu můžete napsat do nového komentáře.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Právo na důstojné postavení v pracovním poměru ve vztahu k zaměstnavateli. Musí se jednat o partnerský vztah a ne vztah otrokář – otrok.

Jestliže existuje vztah, kdy jeden se vnímá jako nadřazený a druhý podřazený, pak nejde o vztah, ale o poměr, který se vyjadřuje mírou podřízenosti. Pracovní vztah nabyl v posledních letech jednoznačně charakteru, který je neslučitelný s lidským soužitím dneška. Vztah otrokář – otrok nelze již za žádných okolností akceptovat.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Tuhá a nesmyslná cenzura, která zde vládne ve sdělovacích prostředcích (i veřejných), je obrazem těch, kteří se bojí jakýchkoliv progresivních myšlenek. Příkladem může být i situace kolem Národní rady, kterou de facto tvořily dvě základní složky. Holešovská výzva a SKDE. Holešovská výzva se trhla, kolaborovala s režimem a její popřední vůdci dostali prostor v masmediích. Vlastní Národní rada a pochopitelně i SKDE nikoliv. Kolaboranti a zrádci dokonce nazvali SKDE teroristickou organizací a stát to nejen toleroval, ale nedopustil, aby se k tomu měli možnost vyjádřit. Tento hanebný čin státu není ojedinělý. Na každém kroku je možné se setkávat se zpravodajstvím o zhovadilostech, ale o skutečném stavu světa se člověk nemá možnost dozvědět ani náhodou. Zprávy z Islandu o tamější skutečné demokracii byly totálně umlčeny. Zprávy ze světa o demonstracích blokovány nebo bagatelizovány. Myšlenky našich lidí, pokud jsou progresivní, jsou zcela zablokovány. Podobný stav je dlouhodobě neúnosný a svědčí pouze o teroru FINANČNÍHO SYSTÉMU, který loutky vlády, parlamentu a také soudního aparátu používá, jak se mu zlíbí.

 

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k textu můžete napsat do nového komentáře.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Napřed si něco řekneme o DEMOKRACII.

Opravdová demokracie (vláda lidu).

Jedním se základních pohledů, je i náš pohled na svět ve smyslu žití společnosti a tedy pohled na to, čemu se zde říká demokracie. Abychom pochopili zvrácenost tohoto systému, tak se napřed musíme podívat na to, co to ta demokracie, kterou se tady každý ohání, vůbec je. Tento celkový pohled na dění je možný díky tomu, že existují dějinné vlny. Ty se v jistých časových obdobích opakuji, ve smyslu prožití, ale pochopitelně na vyšší oktávě, která odpovídá vyššímu lidskému vývoji. Bližší lze nalézt v pracích pana Páleše, významného evropského myslitele žijícího na Slovensku. Pro informaci doplňujeme, že od roku 1992 je na světě nové paradigma, které hovoří o tak zvané páté interakční síle, která doplňuje stávající čtyři (gravitaci, elektromagnetizmus, slabou a silnou jadernou sílu) a nazývá se vědomá informace. Tím byl ve vědeckém světě zrušen směr materialismu jednou a provždy. To, že u nás se o tom neučí ani na vysokých školách a materialismus zde přežívá, je hrubou obžalobou našeho zřízení. Na základě tohoto tvrzení si lze snadno vydedukovat i ony časové vlny, které působí na vývoj lidstva a především na vývoj vědomí každého jednoho z nás. Předchozí obdobná vlna, která významně koresponduje se současnou situací, bylo Klasické Řecko z doby před 2,5 tisíci lety. I tam bylo cosi, co nazývali demokracii. Z dějinných zákonů pak plyne, že tuto demokracii máme rozvinout a dostat na vyšší rovinu. Základy ale už vybudovali staří Řekové a tudíž my můžeme provádět pouze další její rozvinutí. Takže se pojďme podívat na to, co nám toto staré Řecko odkázalo.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 

 • 3.2. Výkonná moc
 • Výkonná moc může být mocí, která vzejde z vo­leb (dokonce lze dočasně tolerovat strany, na rozdíl od zákonodárné moci). Striktní dodržování zákonů je naprostou samozřej­mostí.

 

 • 3.3. Soudní moc
 • Soudní moc musí být mocí, která podléhá trestní odpověd­nosti, stejně jako moc výkonná. Bude provedena pouze tak, že bude mít pouze dva stupně. Základní, kde proběhne soud. Vyšší, ke kterému se lze odvolat. Stane-li se to, pak ten kdo toto odvolání vyvolá, bude v případě ne­oprávně­nosti potrestán. Odsouzený vždy zvýše­ním trestu (pohrdání soudem) a soudci prvního stupně nepodmíněným vězením (pokus o od­souzení nevinného).

 

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k textu můžete napsat do nového komentáře.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Zákonodárná moc musí být vytvořena z odbor­níků na slovo vzatých. Vytvoří se 100 až 200 (300) zá­kladních principů (zákonů), které se může naučit a zvládnout každý. Zbytek se přikryje DUCHEM zákona.

Jde o to, že není možné, aby ten, kdo vládne, si vytvářel zákony a také si je kontroloval. Takový systém byl již dávno překonán a je známkou absolutismu. Dnešní stav, kdy vládnoucí garnitura je zastoupena ve všech třech složkách moci je paskvilem, který nejenže nemá nic společného s demokracií, ale ani s lidskostí. Je to známka destrukce.

Takže jak by měla vypadat zákonodárná moc?

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Výkonná moc může být mocí, která vzejde z vo­leb (dokonce lze dočasně tolerovat strany, na rozdíl od zákonodárné moci). Striktní dodržování zákonů je naprostou samozřej­mostí.

Výkonná moc je mocí, která uplatňuje zákony, které jsou jí dány v praxi, ale tato činnost ani zdaleka nevystihuje její celou náplň. Ona je zde k tomu, aby řídila a spravovala jí svěřený hmotný i nehmotný majetek nás všech. Zákony jsou pouze mantinely, mezi kterými se taková vláda pohybuje. Nic to ale neříká o tom, co a jak má dělat.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Soudní moc musí být mocí, která podléhá trestní odpověd­nosti, stejně jako moc výkonná. Bude provedena pouze tak, že bude mít pouze dva stupně. Základní, kde proběhne soud. Vyšší, ke kterému se lze odvolat. Stane-li se to, pak ten kdo toto odvolání vyvolá, bude v případě ne­oprávně­nosti potrestán. Odsouzený vždy zvýše­ním trestu (pohrdání soudem) a soudci prvního stupně nepodmíněným vězením (pokus o od­souzení nevinného).

No a jsme u soudní moci. To je kontrolní orgán toho, co se ve společnosti děje. Ten, kdo chce provádět jakoukoliv kontrolu čehokoliv, musí tomu, co kontroluje rozumět ve zvýšené míře.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Odvolatelnost musí být během celého mandátu toho kterého zástupce. Každý bude průběžně hodnocen napří­klad na internetu. Pokud jeho kvorum klesne, bude automa­ticky odvolán.

 • Odvolán bude rovněž i tehdy, když ti, kteří ho de­legovali, se usnesou na jeho odvolání pro jeho špatné zastupování voličů či z jiného dů­vodu.

 • Zástupce musí být chápán za všech okolností jako ten, kdo pracuje ve prospěch druhých a ni­koliv svůj. Pokud se to­muto principu zpronevěří, musí být nahrazen někým jiným.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • 5.1. Zrušení reklamy ve všech jejích formách a přechod na informace.
 • Reklama se stala magií. Jde pochopitelně o černou magii se vším všudy. Tento systém se nepřiměřeně zapisuje do pod­vědomí každého jednoho z nás a tím z něho dělá otroka.

 • Reklama začala používat dokonce zakázané prak­tiky ve smyslu "skryté" reklamy, což je re­klama, která se vysílá tak, že na obrazovce tele­vizoru není vidět a svou intenzitou se zapisuje do podvědomí člověka. Tyto praktiky jsou ne­bez­pečné životu. V Japonsku dokonce vedly k úmrtí dětí, a proto byly celosvětově zakázány. Pochopitelně mimo nás.

 • Požadujeme místo reklam přehledné informace, které si kdokoliv může vyhledat a které nesmí mít formu současné reklamy, ale bloků, které jsou komukoliv k dispozici a které, pokud o ně neprojevím zájem, se nesmí zobrazovat. Je snad jasné, že do reklam patří i všechny billboardy a jiné vývěsné tabule či upoutávky.


 • 5.2. Zrušení lobbingu
 • Je rovněž pochopitelné, že bude zakázán jakýkoliv lobbing a vše s ním spojené. Něco takového je pod úrovní člověka současnosti.

 

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k textu můžete napsat do nového komentáře.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Reklama se stala magií. Jde pochopitelně o černou magii se vším všudy. Tento systém se nepřiměřeně zapisuje do pod­vědomí každého jednoho z nás a tím z něho dělá otroka.

 • Reklama začala používat dokonce zakázané prak­tiky ve smyslu "skryté" reklamy, což je re­klama, která se vysílá tak, že na obrazovce tele­vizoru není vidět a svou intenzitou se zapisuje do podvědomí člověka. Tyto praktiky jsou ne­bez­pečné životu. V Japonsku dokonce vedly k úmrtí dětí, a proto byly celosvětově zakázány. Pochopitelně mimo nás.

 • Požadujeme místo reklam přehledné informace, které si kdokoliv může vyhledat a které nesmí mít formu současné reklamy, ale bloků, které jsou komukoliv k dispozici a které, pokud o ně neprojevím zájem, se nesmí zobrazovat. Je snad jasné, že do reklam patří i všechny billboardy a jiné vývěsné tabule či upoutávky.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Bude zakázán jakýkoliv lobbing a vše s ním spojené. Něco takového je pod úrovní člověka současnosti

Co je to lobbing?

Co je to lobbing a k čemu vůbec slouží? Představte si člověka, který dostal důvěru k tomu, aby někoho zastupoval.

Za tímto člověkem přijde jiný člověk, který má zájem na tom, aby tento první člověk mu schválil, nebo pomohl schválit zákony, či pomohl k tomu, aby získal nějakou zakázku, která je k dispozici ve veřejných zakázkách, nebo cokoliv jiného.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Čím vyšší úřad, tím vyšší je odpovědnost, kterou nese daný zástupce lidu, tedy úředník.

 • S vyšším úřadem stoupají i nároky na daného zástupce a on musí být na to náležitě vybaven. Vedle nároků čistě pro­fesního charakteru zde musí být i schopnost morálního a etického chování, vyjádřená příslušným stavem IE (emoční inteligence) což mu umožňuje řešit věci z hlediska moud­rosti.

 • Selhání takového člověka je selháním, které je už v zárodku nutno chápat jako podvod. Něco takového musí být náležitě potrestáno. Trest se vzrůstajícím úřadem musí mít i vzrůstající razanci. Takže úředník, který je v nejvyšších úřadech musí být potrestán těžkým trestem i za to, za co by normální člověk dostal jen napomenutí.

 • Nejvyšší zástupci lidu, tedy úředníci v nejvyšších postech, musí být na slovo vzatí odborníci v daných oborech a záro­veň i moudří lidé.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Zástupce lidu je zástupcem proto, že je mu svěřena důvěra těch, které zastupuje. Selhání v tomto smyslu je selháním, které je neomluvitelné. Proto zde bude uplatněn zvlášť přísný metr.

 • Samostatné odsouzení je pak nutno věnovat selhání ve smyslu korupce. To je z hlediska úřadu jedno z největších selhání a patřičný zástupce lidu (úředník) musí být okamžitě vyřazen z možnosti služby lidem a jeho trest musí být pří­kladný.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Vše co lze prohlásit za přírodní bohatství, musí být také chápáno jako bohatství lidí zde žijících v širším slova smyslu jako bohatství všech lidí světa.
 • Toto bohatství nelze vlastnit. Lze ho pouze využívat soukromým sektorem, ale jeho vlastníkem byl a je lid.

 • Za toto bohatství je nutno, vedle nerostného bohatství jakým jsou rudy, uhlí, nafta a další, považovat i veškeré povrchové bohatství jakým je na příklad voda, hory, národní parky a obecně příroda jako taková. Je jím pochopitelně i to co označujeme za vzduch a atmosféru obecně.

 • Jakékoliv znevážení, znečištění či sobecké používání na úkor ostatních je naprosto nepřijatelné.

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Pokud jde o ekonomiku, pak tento bod je zcela klíčový. Veškeré banky a bankovní ústavy a instituce pracující s měnou a to jak reálnou tak virtuální, musí být převedeny na stát. Státní měnu nelze vlastnit a jakékoliv pokusy o obejití tohoto systému státní měny, musí být chápány jako těžký zločin.

 • Dojde ke zrušení všech institucí, které slouží pouze ke spekulativním účelům. To znamená, že dojde ke zrušení všech burz a všech míst, kde se "obchodovalo" s akciemi, cennými papíry a obecně s deriváty.

 • Zruší se úrok, který bude nadále chápan jen jako lichva a tedy jako trestný čin. Nadále může sice existovat mírný poplatek za služby v bankách, ale to je vše.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Do vytvoření skutečně nového pojetí soudní moci a s tím spojeného práva, které vznikne na základě zákonů vytvoře­ných skutečnými odborníky, je nutno vytvořit dočasně ob­čanský zákoník a zákoník práce.

 • Oba zákoníky musí odrážet skutečnost, že lidé jsou těmi důležitými a soudní moc je k tomu, aby jim zjednala právo, ale nemůže jim být svou podstatnou nadřazena.

 • Občanský zákoník musí vyjadřovat nezadatelná práva člověka a jeho platnost bude v současném systému nadřa­zena všem ostatním zákonům.

 • Je pochopitelné, že tento Občanský zákoník nebude současným Občanským zákoníkem, který zakotvuje pouze otroctví lidí ve směru ke státní moci, korporacím a obecně k Finančnímu systému.

 • Nový Občanský zákoník bude znovu vypracován nejlepšími lidmi, které tato země má. Totéž, co se týká Občanského zákoníku, se také dotýká i Zákoníku práce.

 • Ten současný musí být okamžitě pozastaven a zákony prozatím budou aplikovány dle Zákoníku práce, který před­cházel.

 • Současný paskvil ve smyslu pracovního práva musí být okamžitě zastaven a to do doby, dokud nebude vypracován Nový Zákoník práce.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Občanská iniciativa je to, co je základem demokracie. Je to nejen základ, ale i to co tuto demokracii může dále rozvíjet. Proto je naprosto nezbytné vytvořit stav, kdy tyto iniciativy se nejen mohou rozvíjet, ale dokonce i určovat dění v naší zemi.

 • Občanské iniciativy musí být založeny na iniciativě lidí (občanů) a rozhodně do nich nepatří různé iniciativy dneška, o nichž se dá prohlásit jen to, že jde o nátlakové skupiny, které plní přání byrokratického aparátu.

 • Skutečné občanské iniciativy musí být proto maximálně podporovány ze strany státu a to jak finančním zajištěním, tak i možností svého rozvoje.

 • Instituce, podniky či jiné subjekty, které s nimi spolupracují a je podporují, musí mít vytvořeny rovněž podmínky pro tuto svou činnost.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

V naší společnosti stále přežívá pocit, že musí existovat schopnost a dokonce i potřeba se bránit. Když bránit tak přece pomocí zbraní. Jde o nesmysl. Celý tento pocit vzniká ze dvou důvodů.

 1. Ze strachu.
 2. Z post hypnotické sugesce.

Oba tyto stavy si rozebereme a zdůvodníme si jejich zařazení do lidské společnosti a také co způsobují a jak se jich zbavit. Teprve následně si ukážeme, kudy vede cesta ven z tohoto stavu a také i na příkladech z historie si doložíme to, co je zjevné mnoha lidem, kteří se touto otázkou zabývají.

Začněme ale od začátku.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Právo na bezplatnou zdravotní péči bude samozřejmostí, zakotvenou základním zákonem. Zdravotní péče musí být zajištěna pro všechny na stejné úrovni.  Jelikož morální kredit společnosti spolu s jednoduchými zákony vyloučí rozkrádání prostředků, vybraných na zdravotnictví, nepři­padá v úvahu nedostatek finančních prostředků. Rozdělo­vání prostředků bude řešit jediný, státem zřizovaný úřad.

 • Zdravotnictví musí být orientováno na uzdravení člověka, ne na jeho stálé léčení a tím znemožnění uzdravení. Lékař­ské vzdělání musí být orientováno na člověka ve smyslu celostní medicíny, tedy na člověka jako na celek. Lékař musí nést odpovědnost za svou činnost, kterou vykonává.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Systém zemědělství se musí zcela předělat. Současná politika otročení lidí a systém dotací musí okamžitě skončit.

 • Systém zajistí řádné zemědělské výkupní ceny, které postaví zemědělství zpět na "nohy".

 • Aby nedošlo k zvednutí cen pro obyvatelstvo, tak se prostředky na zemědělství a prostředky na dotace věnují na redukci těchto cen u produktů, které půjdou zpět do spo­třebitelské sítě. Toto se bude dít do doby, dokud se ne­srovná trh.

 • Musí se obnovit normální koloběh venkova a vesnice se musí vrátit do stavu, ve kterém se nalézala před touto de­strukční vlnou.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

 • Pro systém školství je nutno zvolit zcela jiný přístup. Škola musí být chápána tak, že se jedná o výuku žáka jako takového.

 • Tudíž současné vyučující praktiky, které se ve svém principu nezměnily od Marie-Terezie, musí skončit.

 • Vše musí být zaměřeno na výuku žáka a učitel musí být tím, kdo tuto výuku zvládá. Jde tedy o obrácený přístup, nežli je současný. Ten naopak upřednostňuje učitele a z toho plyne stav utrápeného učitele a nezvedeného žáka.

 • Nový přístup je vlastně přístupen, který už prosazoval J. A. Komenský a v novější době R. Steiner a v sou­časnosti je prosazován ve školách typu Štětinina (Rusko) nebo na některých universitách v USA. Tento princip výuky je dávno znám a jeho kořeny tkví ve školách a universitách dávnověku (Aristoteles).

 • Tento princip, který byl neprozřetelně v současnosti opuštěn, se musí opět vrátit do škol. Jeho aplikace způ­sobí lásku dětí (lidí) ke vzdělání a to zcela přirozeným způsobem.

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

12 x BEZ současné praxe

Jedná se o 12 základních změn, díky kterým by v reálném životě občanů společnosti byl zajištěn život občanů tak, aby byl bez:

 1. Ekonomických krizí
 2. Nezaměstnanosti
 3. Inflace
 4. Úroků
 5. Finančních spekulací
 6. Korupce
 7. Nouze
 8. Udržitelného růstu (ekonomiky)
 9. Eura (úroky a inflace)
 10. Konkursních správců a exekutorů
 11. Státního dluhu
 12. Nedostatku finančních zdrojů

Neboť si musíme uvědomit, že:

"Budoucnost je to, o čem sníme. Přítomnost je to, o čem se nám ani nezdálo …"