Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

  • To co se děje v současnosti musí okamžitě skončit. Zprávy musí být zásadně objektivní a pravdivé.

  • Zveřejnění zprávy, kterou lze označit za pouhou senzaci, bez informační hodnoty bude trestné a bude to na uzavření daného masmédia a potrestání viníků.

  • Zveřejnění klamné či dokonce nepravdivé zprávy, tak jak se dnes běžně děje, bude vyloženě trestným činem, který po­vede k okamžité reakci ze strany státních orgánů.

Shrnutí

Že masmédia mají obrovský vliv, pochopil už Goebbels, který byl nacistickým ministrem propagandy. V tehdejší době to bylo pouze rádio, co mohlo lidi informovat, pokud si sami nekupovali noviny nebo jiný tisk. Což v tehdy době nebylo tak běžné. Od té doby se ale věci hodně proměnily.

Především nastoupil fenomén televize. Televize je dnes přítomna v každé rodině a je všudypřítomným rozsévačem toho, co vládnoucí garnitura chce a si představuje.

Masmédia, tedy nejsou určena k tomu, aby lidi informovala, ale jsou určena k tomu, aby je manipulována. Masmédia tento svůj úkol plní dokonale.

 V současnosti je televizní vysílání mnoha programů celodenní, tedy je vysíláno 24 hodin denně. Už malé děti jsou systémem odkazování na televizi a jsou krmeny neuvěřitelně zrůdnou reklamou, která do jejich podvědomých vsouvá zločin, ba až teroristické nálady, které jsou v rozporu s lidstvím. Televize má velmi daleko k tomu, aby objektivně informovala a to dokonce i ve svých pořadech, které jsou přímo zpravodajské, jako jsou například Televizní noviny.

Televizní noviny jsou zásadně koncipovány tak, aby v nich byly prezentovány zprávy, pokud vůbec o zprávách lze mluvit, které jsou negativní, které jsou katastrofické, které jsou až nelidské.

V Televizních zprávách není nic, co by bylo pozitivní a pokud, tak to okamžitě další zpráva neguje jako něco, co je vlastně velmi hloupé. Dobro je vůbec cosi, co v Televizních zprávách vystupuje jako hloupost nebo jako primitivizmus, což ve své podstatě znamená příklon tohoto masmédia jednoznačně k temným silám, které se snaží ovládnout tuto společnost.

Nejenom Televizní noviny, ale veškeré ostatní zpravodajské relace a vůbec celá koncepce televize je postavena na tom, aby lidé byli vedeni k tomu, že musí být těmi, kdo se musí starat sami o sebe a nehledět na ostatní, kdo musí především sami sebe chránit a nikoliv chránit celek, obec, nebo souručenství, v němž existují.

I filmy, které jsou v televizi, jsou podřízeny tomuto fenoménu, tedy fenoménu zla. Pozitivní hrdina prakticky neexistuje, a pokud se někde vyskytne, tak je to podobné jako v těch Televizních novinách, je totiž vydáván za idiota.

Všechny pořady v televizi, všechny filmy v televizi, všechny zprávy televize, jsou podřízeny jednomu a témuž fenoménu, fenoménu zla.

Televize by mohla sloužit velmi významně tomu, že by se zvedlo celkové povědomí lidstva o sobě samém. Zvedla by se celková informovanost lidstva i celkové vědění lidstva. K ničemu takovému se ale televize nepoužívá.

Používá se jen a výhradně k tomu, aby ovládala masy.

Jeden příklad za všechny podobné.

V této zemi je přibližně asi 1000 lidí, kteří inklinují k totální pravici, tedy k fenoménu zla. Tito lidé ostatní nenávidí a jsou s nimi v rozporu. Vedení tohoto krajně pravicového šiku představuje maximálně asi 50 lidí. Jejich činnost je zaměřena především proti etniku, které žije v naší republice a to proti Romům. Jejich demonstrace místo toho, aby byly zakázány a prezentovány jako něco, co je v rozporu se zákony, v rozporu s ústavou, v rozporu s lidskostí, jsou v televizi neustále zdůrazňovány, neustále ukazovány a neustále prezentovány.

Různé občanské iniciativy a hnutí, které se zabývají myšlenami o Demokracii (vlády lidu), jsou ale v masmédiích naprosto totálně potlačeny. Nikde nejsou zachycení, nikde se o nich nehovoří, a to proto, že tyto myšlenky jsou tomuto systému velice nebezpečné.

Tato hnutí a občanská sdružení totiž propagují nenásilí, toleranci, a to, aby do popředí společnosti se dostali odpovědní a moudří lidé.

Pokud by se uskutečnil skutečně odpovědný průzkum veřejnosti, tak jsme přesvědčeni o tom, že asi 1/3 veškerých lidí v tomto státě by byla na straně těchto občanských iniciativ a další asi 1/3 by s nimi sympatizovala.

Přesto nejsou nikde ani náhodou vidět, slyšet, a ani se o nich nikdo nikde nezmiňuje.

To, že se musí masmédia ve své struktuře naprosto proměnit, je z tohoto povídání zcela evidentní.

 

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k textu můžete napsat do nového komentáře.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit