Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Ohodnocením textu nám pomůžete zjistit, nakolik jsou tyto myšlenky pro společnost důležité.

 

Právo na důstojný život je právem každého občana naší země a to bez ohledu na to, kým či čím je. Z tohoto práva pak jednoznačně plyne právo mít možnost přiměřeně bydlet. Nemusí se jednat o luxus, ale musí to být aspoň důstojné člověku.

Bydlet pod mostem, v lesním doupěti, nebo někde v zahradním domku je nejenom nedůstojné, ale je to známkou zvrácenosti celé společnosti.

Během roku 2012 maďarská vláda každému bezdomovci přidělila sociální bydlení. Zároveň také přijala zákon, bezdomovcům doslova zakazoval přebývat v noci na nedůstojných místech. U nás, ve sdělovacích prostředcích, se objevila zpráva o tom, že tito lidé jsou kráceni na svých právech a šikanováni právě proto, že jsou na takovýchto místech v noci přistiženi. Ta zpráva se ani náznakem nezmínila o tom, že tito lidé mají v noci kam jít. Právo na přiměřené bydlení není možné chápat tak, že každý by měl mít automaticky, a to ze zákona, zajištěnu alespoň nějakou střechu nad hlavou, ale není možné tento stav trpět bez dalšího.

Bezdomovectví prostě není důstojné člověka a je obviněním civilizované společnosti. Jistě, vždy byli nějací tuláci, ale nebyli jich desetitisíce z ekonomických příčin, jako dnes. Jestli chcete nějaký "předpis", jak by tato střecha měla vypadat, kolik pokojů, sprch atd., tak třeba za První republiky byly obecní pastoušky či obecné ubytovny (byty). Každý se musí přičinit, když ale i toto přičinění je málo, nebo to nelze provést (mrzák) či z jiných důvodů, pak společnost musí vynaložit úsilí, aby i takovýto člověk ubytování měl. Není možné, abychom tu měli útulky pro psy (což je sice dobře), ale ne útulky se střechou nad hlavou pro lidi (což je zvrácené).

 

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k textu můžete napsat do nového komentáře.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit