Existují na světě mágové, kteří lidem pomáhají (bílá magie) a mágové, kteří lidem škodí (černá magie)

Výrok byl při testování označen jako PRAVDA!

Co to znamená?

Hledající, kteří se snaží přiblížit se Bohu, se stávají na své pouti vlastně lidmi bílé magie. Jde o jedince, u nichž je Vědomí již na značné výši. Jde o stavy vědomí minimálně 540 a vyšší. Obyčejní lidé si představují Bílého mága jako dobrého čaroděje, což je omyl způsobený vlivem pokleslé literatury a pochopitelně i filmů. Člověk pracující s bílou magií je člověk pracující s pozitivní energií a ta může být založena jen na systému Pravdy. Takže začínajícími bílými mágy jsou vlastně i všichni skuteční léčitelé (neplést se šarlatány, kteří sotva v rukou ucítí energii, tak si myslí, že vidí Bohu do kuchyně) a další lidé, kteří se snaží pomáhat společnosti, aniž by byli viděni. Bílý mág je ten, kdo pomáhá ostatním a skrze tuto pomoc je pomoženo vlastně i jemu a to minimálně tím, že postupuje ve svém vědomí na vyšší příčky.

Naproti tomu černý mág je člověk, který propadl zpět pod vliv svého Ega a jde tak o bytost, která prudce padá v úrovni svého vědomí. Příkladem může být Hitler, který měl na počátku svého působení hodnotu vědomí přesahující 400 bodů dle stupnice doktora Davida R. Hawkinse, aby v době své "největší moci" byl pod úrovní 100, tedy na úrovni, která rozhodně není zářná.

Naproti tomu černý mág je člověk, který propadl zpět pod vliv svého Ega a jde tak o bytost, která prudce padá v úrovni svého vědomí. Příkladem může být Hitler, který měl na počátku svého působení hodnotu vědomí přesahující 400 bodů dle stupnice doktora Davida R. Hawkinse, aby v době své "největší moci" byl pod úrovní 100, tedy na úrovni, která rozhodně není zářná.Více zde: http://www.rozpravy.cz/news/magie-bila-a-cerna/