Kruhy obilí jsou zprávami od mimozemšťanů.

Výrok byl při testování označen jako NEPRAVDA!

Jak je to tedy doopravdy?

Je-li přímo u země 0°C (jde cca o 2 cm nad zemí) a výše pak již plusová teplota, stéblo obilí u země se změkčí tak, že je možné s ním "manipulovat", aniž se zlomí. Síla pro tuto "manipulaci" je zanedbatelná. Již před 100 lety se vědělo, že Vesmírem prolétává energie, která je ve tvaru, který připomíná strukturu. Protože jde vždy zároveň i o točivou energii, tak tam, kde se vyskytne tento jev (zeslabeni stébla) dojde k polehnutí obilí ve směru toku této energie. Tím vznikají krásné tvary v obilí. Je to jev Přírody, podobně jako "květy" na sklech oken domků našich babiček. Teprve v současnosti se díky informačním souvztažnostem (pátá interakce) více objasnil smysl toho všeho.
Humbuk kolem tohoto jevu je opět známkou pokusu manipulovat s lidmi.