Současný vesmír vznikl tak zvaným Velkým třeskem. 

Výrok byl při testování označen jako NEPRAVDA!

 

Jak je to tedy doopravdy?

Velký třesk předpokládá vznik Vesmíru ze super hustého bodu, který v sobě obsahoval budoucí vesmír. Toto tvrzení odporuje fyzikálním zákonům.

 1. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval prostor, v němž by mohl vzniknout.
 2. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval čas v němž by mohl vzniknout.
 3. Čas a prostor (časoprostor) jsou vlastnostmi hmoty a mohou existovat pouze tehdy, když existuje hmota, nikoliv obráceně.
 4. Náš Vesmír tedy musel vzniknout v nám nadřazené vyšší rovině bytí, která zahrnovala jiný časoprostor, v jehož rámci vznikl.
 5. Nemůže se tedy jednat o nějaký čtvrtý nebo pátý rozměr současného vesmíru, protože to je stále jen rozměr uvnitř tohoto vesmíru a proto nemůže být něčím, co je základem jeho tvorby. O čase ani nemluvě.
 6. Současná teze vzniku Vesmíru tzv. Velkým třeskem je tak jen spekulaci, která hrubě porušuje zákonost Přírody.


Z uvedeného plyne, že Vesmír, tedy náš hmotný vesmír vznikl z prostředí, které mu je nadřazeno. Dle Duchovní vědy tedy z Astrální planiny tak, že v místě vzniku budoucího Vesmíru poklesly vibrace tamní látky, která se skokově usadila na nižší vibrační rovině, jež představovala stabilní prostředí a tou byla Hmotnost. Je to fyzikálně podobné jako například s vodou, když snížíme teplotu ze 110°C na -10°C, snížíme tím vibraci molekul vody a z neviditelné páry se stane pevná látka.

 

Velký třesk předpokládá vznik Vesmíru ze super hustého bodu, který v sobě obsahoval budoucí vesmír. Toto tvrzení odporuje fyzikálním zákonům.

 1. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval prostor, v němž by mohl vzniknout.
 2. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval čas v němž by mohl vzniknout.
 3. Čas a prostor (časoprostor) jsou vlastnostmi hmoty a mohou existovat pouze tehdy, když existuje hmota, nikoliv obráceně.
 4. Náš Vesmír tedy musel vzniknout v nám nadřazené vyšší rovině bytí, která zahrnovala jiný časoprostor, v jehož rámci vznikl.
 5. Nemůže se tedy jednat o nějaký čtvrtý nebo pátý rozměr současného vesmíru, protože to je stále jen rozměr uvnitř tohoto vesmíru a proto nemůže být něčím, co je základem jeho tvorby. O čase ani nemluvě.
 6. Současná teze vzniku Vesmíru je tak jen spekulaci, která hrubě porušuje zákonost Přírody.

Z uvedeného plyne, že Vesmír, tedy náš hmotný vesmír vznikl z prostředí, které mu je nadřazeno. Dle Duchovní vědy tedy z Astrální planiny tak, že v místě vzniku budoucího Vesmíru poklesly vibrace tamní látky, která se skokově usadila na nižší vibrační rovině, jež představovala stabilní prostředí a tou byla Hmotnost.Více zde: http://www.rozpravy.cz/news/velky-tresk1/