Tento projekt je postaven na myšlence SPOLUPRÁCE. V dnešní době jde o nepochopenou myšlenku a vlastnost, která je přirozeně v každém z nás a kterou v našich končinách nejvíce prakticky uplatnil Tomáš Baťa.

  Lidé si dnes zvykli na konkurenci, soutěž a boj, které si spojují s úspěchem. Toto se přeneslo výchovou a vlivem prostředí do běžného ​​každodenního života a našich medzilidských i pracovních vztahů.


  Samotná evoluce a ani člověk v dnešní podobě by bez spolupráce neexistovali. Proto pro lepší a efektivnější fungování společnosti je spolupráce, v pravém slova smyslu, potřebná a pro další vývoj nezbytná. Je založena na svobodné vůli, ochotě a rovnosti.

  Tímto projektem chceme oslovit lidi, kteří se chtějí mít lépe, vést šťastnější život, chtějí a jsou ochotni něco změnit ve společnosti k lepšímu i prací na sobě, pro sebe a zároveň pro společnost. Je to o převzetí odpovědnosti za svůj život a využití příležitosti. Chceme společně změnit klasický pracovní model "zaměstnavatel-zaměstnanec" na plnohodnotné partnerství, ve kterém budou všichni zúčastnění odměňováni na základě poctivé práce a ne pouze pozice, kterou vykonávají. Chceme stejné ohodnocení pro všechny ze společně vybudovaného majetku. Budou to lidé, kteří se podílejí na tvorbě myšlenek nebo mají organizační schopnosti, umí řídit auta, spravovat síť, poskytovat služby, technickou podporu, manuálně dělat a vyrábět, i lidé, kteří budou vést společnost. Všichni budou stejně ohodnoceni, protože každý stejně poskytuje své schopnosti, čas a energii a jeden bez druhého by nevytvořili celek (organismus). Zároveň se všichni budou moci podílet na myšlenkách a vylepšeních, za které budou také odměněni bez rozdílu na vykonávanou funkci.

Všichni, kteří se do tohoto projektu zapojí, se budou na základě rovnosti podílet na budování společného majetku a stanou se tedy spolumajiteli vybudované společnosti. Sdílením schopností a dovedností jedince společně vytvoříme plně funkční, hospodářský ORGANISMUS, ve kterém bude každý zastávat funkci na základě přirozené kvality, úrovně Vědomí a ne titulů, nebo rodinného příbuzenství.

  Cílem je podpořit v lidech přirozenou chuť spolupracovat, postupovat a rozvíjet se jako individuality ve všech úrovních a tímto zároveň přispívat a podporovat budování celku a samotné společnosti, ve které žijí. Konkurence, boj a nízká úroveň Vědomí způsobují, že lidé jsou nepřející a závidí, ale chtějí aby jim bylo dopřáno a chtějí mít štědrou vládu. Lidé jsou neochotní a chtějí hlavně získat něco pro sebe, ale očekávají opak od druhých. Vláda, soud, parlament a všechny složky, které rozhodují o společnosti jsou tvořené lidmi. Když to přirovnáme k vodě (lidé) a ledu (např. vláda), tak vzniká současná situace, ve které chceme mít z červené vody modrý led. Pokud chceme něco opravdu změnit, měli bychom začít u sebe, v přístupu k lidem, věcem a životu celkově.

  Dělníci, poslanci, lékaři, policisté, ... , - to všechno jsou hlavně LIDÉ. Proto chceme část výnosů družstva  zpětně investovat do lidí a budovat jak člověka (buňku) a tak celou společnost (organismus).

  Toto vše je reálné pouze při dobrovolné spolupráci, do které není nikdo nucen fyzicky, psychicky, a co je důležité, ani ekonomicky. Proto každý kdo věří, že je čas na změnu a chce se na ní aktivně podílet, je vítán a může využít příležitost, která se nabízí. My podpoříme tebe a tvé schopnosti, budeš dělat to, v čem jsi dobrý. Přesně jako buňka v těle, která plní svou funkci, neboť je k tomu stvořena a žádná jiná by to nedělala lépe. Ty podpoříš nás, tedy celek (organismus) tím, že budeš dělat co ti jde přirozeně dobře a k čemu jsi "stvořen." Buňka jako součást organismu nepřestává být buňkou a organismus posouvá její možnosti na vyšší úroveň. Současně se organismus stává pro buňku ochranou.

  Věříme, že lidé dokáží pracovat pro společný cíl i bez toho, aby byli k tomu přinuceni situací, ve které nemají na výběr, například  v případě ohrožení života, přírodních a jiných katostrof, krize a války. Skutečná SPOLUPRÁCE vychází ze svobodného rozhodnutí, kdy má člověk na výběr, není k tomu donucen a své rozhodnutí činí na základě uplatnění své vnitřní SVOBODY a svobodné vůle. Zároveň je ochoten splupracovat s ostatními, akceptovat jejich vnitřní svobodu a podílet se s nimi na společném a spravedlivém rozdělení práce, odpovědnosti v řízení a odměně na základě ROVNOSTI. Tímto způsobem chceme probudit v člověku spolupráci vnitřní, mezi srdcem a rozumem, tak vytvořit vnitřní rovnováhu v lidech, která se později projeví a uplatní v tomto morálně-hospodářském modelu a tedy životě celkově. Pokud se ti myšlenka líbí, tak neváhej a zapoj se do tohoto projektu.

  Řešení a společná cesta k pokroku nemusí být revoluce, ale evoluce.

 

Tři základní pilíře této myšlenky jsou založené na Trojčlennosti:

- SVOBODA:
skutečná vnitřní svoboda člověka nemůže být potlačována, vychází ze svobodné vůle,

- ROVNOST:
spravedlivé podílení se jak na práci, tak i na odměně,

-SPOLUPRÁCE:
ve všech směrech a společné činnosti na lidské a hospodářské úrovni.


Pokračujte ve čtení:  Projekt družstva Evoluce