Pro společný život ve spokojenosti, lásce a štěstí si volíme pár jednoduchých zásad.

Pomocí nich si i volíme život v Pravdě. Ne proto, abychom předešli zklamáním a přiznáním z porušení těchto zásad. Ale abychom především naplnili možnosti uplatnění Svobody, poznání Pravdy a daru Lásky, který v sobě nazýváme lidským duchem. Nechť posledním přiznáním je, že si volíme Pravdu jako Boží přítomnost s velkou Láskou a Svobodně, s ohledem na naše možnosti.

K tomu nám může sloužit všechno jednoduché a prosté, jako bytí a Pravda samotná.To, co nás provází po celý náš lidský život každý den i noc jako Slunce a Měsíc. Měsíc nám ve světle Slunce ukazuje jen jednu, tu stejnou stranu. I když světlo není jeho, způsob, jakým ho odráží je unikátní. Víme o jeho odvrácené straně, ale i tak sledujeme jen tu osvětlenou a to při neustálém, nekonečném pohybu celého vesmíru. Tak je světlem Pravdy (Vědomí) osvětlený celý svět a my máme možnost si vybírat, co chceme vidět.

Díky světlu máme možnost sledovat a uvědomovat si dokonalost ve všem a i navzdory stínu si můžeme zvolit světlou stránku. Tomu říkáme svobodná vůle. Svobodně nasměrovat naši pozornost a život ke zdroji světla, k životu v Pravdě. I když ji každý může vidět jinak, tak jako měsíc, když zdánlivě mění svůj tvar, na Pravdě, jako na zdroji světla, se nic nemění. Je skutečný dar, když člověk může uvidět svět v tomto světle takový, jaký je.

Láskou potom je svobodně si zvolit a milovat odraz Pravdy, kterého je tento svět i my součástí. Poznat se v něm a milovat se/ho i se stínem. Takový člověk je svobodný ve světle této Pravdy a Lásky, kterou v sobě i ve světě odhaluje svým životem. Zázrak zvaný život, ve kterém Pravda, Božstvo či Vědomí díky Lásce poznává samo sebe.