Pravdu jako základ filozofie družstva EVOLUCE chápeme následovně:

 

Univerzálnost: Pravda existuje napříč časem, prostorem, kulturami, druhy osobností a okolností.

Nezávislost na názorech: Je nelineární a nepodléhá omezení rozumu nebo formy.

Nemá záměr: Nic nepropaguje, neprosazuje a nevyhlašuje.

Je sebenaplňující: Je sama v sobě úplná a dokonalá. Nepotřebuje proto nic získávat na svoji stanu včetně stoupenců a členů.

Je nedualistická: Všechno se děje díky vnitřnímu (karmickému) sklonu v rámci pole. Potencionalita se stává projevem díky tomuto poli a není na základě „příčiny a následku“.

Nedokazatelnost: To, co je „dokazatelné“, je lineární, omezené a je produktem intelektualizace a myšlení. Realita nepotřebuje souhlas. Nedá se získat, je to čistě spontánní, subjektivní uvědomění, které nastane, když kapituluje ego a je odevzdané i si dualistickým vnímám a pozicemi.

Nepředvídatelnost: Realita je nelineární, proto jí není možné lokalizovat, zakódovat do omezené formy, tajných poselství, šifer, čísel, nápisů, run, do kamenů, rozměrů pyramid, DNA, ani do chlupů v nose velblouda. Pravda nemá tajemství. Realita božství je všudypřítomná a je mimo klasifikaci anebo výlučnost. Kódy a šifry poukazují na činnost lidské mysli, božství není vrtošivé.

Je nevystihnutelná: Pravda se nedá definovat. Jde o subjektivní zkušenost. Musí se zažít. Touto „události“ potom souvislosti nahradí obsah a mizí i časovost. Realita neexistuje v čase a vlastně ani mimo čas nebo „vedle něho“. Nemá s ním žádný vztah ani žádný vztah s tím, co je výplodem myšlení. Je totiž mimo všechno, co se dá vyjádřit podstatnými jmény, přídavnými jmény, slovesy atd.

Je mystická: Pravda vyvěrá spontánně, vyzařuje a je osvícením, které ukazuje Realitu. Ta nahrazuje zdání odděleného „já“ – ega a jeho myšlení.

Je mimo názor a dokazatelnost: Její potvrzení je čistě subjektivní uvědomění.

Samostatnost: Absolutně nezávisí na vnějších a historických autoritách. Postrádá zneužívání nebo zisk.

Úplnost: Nic „nekoná“ a „nezpůsobuje“. Pravda sama je vším.

 

Výše uvedené zásady a filozofie EVOLUCE vychází z chápání a poznání Pravdy dr. Davidem Hawkinsem. Inspirací a předlohou jsou jednotlivé body uvedené v knize „Truth vs. Falsehood“.  Jedná se o 39 bodů shrnutých pod označením: „Znaky a vlastnosti duchovní pravdy, učení a učitelů žijících v integritě.“ Přikláníme se k plnému znění těchto bodů a vyjádřené pravdě v nich.