Žádost o členství v družstvu Evoluce, IČ: 05007879

Na základě družstevních stanov základní členský (jednorázový) vklad činí 100,- Kč a je splatný do 15 dnů ode dne rozhodnutí předsedy družstva o přijetí za člena družstva, a to v hotovosti do pokladny nebo bezhotovostně na účet družstva. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude základní členský vklad splacen, pozbývá rozhodnutí o přijetí za člena platnosti.

Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná.

 

Tyto základní údaje jsou dle družstevních stanov nutné nebo potřebné pro vznik členství:
(data nebudou z důvodů bezpečnosti přeposílány potvrzovacím e-mailem)

Powered by BreezingForms