Charakteristika družstva EVOLUCE

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založené za účelem vzájemné podpory svých členů, nebo třetím osob, případně za účelem podnikání.

Preferujeme:

 • otevřenost a transparentnost

 • zachování a respektování svobody

 • materiální a finanční nepřipoutanost

 • inspirace a poznání

 • nestrannost

 • pravda

 

Zásady

 1. Nevyčleňujeme se ze společnosti. Nejsme žádná sekta ani tajný spolek.

 2. Dostupnost a otevřenost pro všechny, neexkluzivita. Nemáme žádná tajemství, která by mohla být odhalená, skrytá nebo prodávaná, žádné magické formule nebo „mystéria“.

 3. Účastníci mohou svobodně přijít a odejít bez přesvědčování, donucování, nátlaku nebo následků.

 4. Nechceme ovládat a manipulovat. Nezajímáme se o osobní život uchazečů, o styl oblékání, sexuální život, vyznání víry, ekonomickou situaci, rodinné vzory, životní styl ani stravovací návyky.

 5. Nepoužíváme sílu a zastrašování. Nevymýváme mozek, nevedeme k uctívání kohokoliv, žádným rituálům, „nalévání rozumů do hlavy“ a nepleteme se do soukromého života.

 6. Využíváme přirozenost. Nepracujeme s uměle navozenými a změněnými stavy vědomí. Nemanipulujeme energiemi a nepoužíváme žádné zakázané ani halucinogenní látky.

 7. Nepožadujeme žádné smlouvy, sliby, přísahy a regulace. Na místo hierarchie dáváme přednost dobrovolnosti a plnění praktických základních životních nutností a povinností.

 8. Nejsme autoritářští. Nevyžadujeme dodržování striktních pravidel, ani následování a patolízačství.

 9. Nestojíme o sebestřednost. Všichni členové jsou respektovaní, ale odmítáme vlastní vyzdvihování a speciální výjimečnost.

 10. Nevyžadujeme a nevymáháme žádné příspěvky, finanční nebo jiné dary pomocí speciální a skrytých pravidel. Dárcovství, stejně jako účast, je dobrovolné.

 11. Preferujeme a čistotu záměru před ziskem, proto si ani nestanovujeme hranice.

 12. Nezaměřujeme se na světské bohatství, prestiž a okázalost. Peníze vnímáme jako součást hojnosti, použitelnou energii a prostředek k růstu. Nepotřebujeme se však nechat najímat anebo se omezovat jen hmotné statky.

 13. Nezastáváme stanoviska a proti ničemu nebojujeme. Nezachraňujeme svět a nenapravujeme křivdy.

 14. Neangažujeme se v kauzách, aférách a v zasahování do dění světa. Nejsme ničeho protikladem, proto tedy nepovažujeme za nutné vůči někomu bojovat anebo někoho kritizovat.

 15. Nehledáme a nevidíme ve společnosti nepřátele, lež nebo nevědomost vnímáme jako nepřítomnost Pravdy.

 16. Preferujeme inspiraci. Nesnažíme se okouzlit, omámit, zapůsobit a tím někoho nalákat nebo cílené ovlivnit.

 17. Nabízíme rozvoj a vzdělání. Přinášíme informaci v různých formách a jejich přístupnost.

 18. Zastáváme rovnost. Vážíme si veškerého života ve všech jeho projevech. Vyhýbáme se tomu, co životu škodí, ale nebojujeme a nejsme vůči tomu v opozici.

 19. Uznáváme hodnotu člověka na základě toho, čím je, ne proto, co získal: tituly, majetek, peníze, sláva a podobné atributy.

 20. Vyhýbáme se sentimentálnosti. Lítost a emocionalita je založená na neúplném vnímání. Soucit vychází z uvědomění si souvislostí a rozpoznání pravdy.

 21. Problémy chápeme jako zaujetí stanoviska a neschopnost vnímat souvislosti na úkor problému. Pravda však nevidí problémy ani jednotlivé strany problémů a proto v souladu s ní, nemáme zájem měnit druhé ani společnost. Vyšší princip se projevuje automaticky a nepotřebuje od nikoho pomoc, tak, jako gravitace nepotřebuje pomoc, aby jablko spadlo ze stromu.

 22. Uznáváme a ctíme lidský rozum jako užitečný nástroj a dar. Zároveň si i díky němu uvědomujeme, že poznání, realita a Pravda nejsou jen otázkou rozumu. Poznání života a Pravdy jen na základě rozumu je neúplné a omezené linearitou, kauzalitou, možnostmi fyzického těla, jeho smyslů a tedy i možnostmi rozumu samotného.

 23. Vnímáme a uznáváme vnitřní dokonalost i krásu všeho existujícího nezávisle na vzhledu a formě. Z toho vychází i naše vnímání Pravdy, Lásky, Svobody a souvislostí.

 24. Uvědomujeme si, že život je věčný a fyzičnost je dočasná. Život a Pravda nepodléhají smrti. Život jen mění formu a Pravdu není možné definovat a omezit pouze na formu.

 25. Uvědomujeme si naše fyzické možnosti i možnosti družstva jako společenství. Zároveň uplatňujeme myšlenky a principy, které vychází z filozofie Pravdy. Možnosti této filozofie, jako i Pravdy samotné omezené nejsou.

 

Pravdu jako základ filozofie družstva EVOLUCE chápeme následovně:

 

FILOZOFIE

Univerzálnost: Pravda existuje napříč časem, prostorem, kulturami, druhy osobností a okolností.

Nezávislost na názorech: Je nelineární a nepodléhá omezení rozumu nebo formy.

Nemá záměr: Nic nepropaguje, neprosazuje a nevyhlašuje.

Je sebenaplňující: Je sama v sobě úplná a dokonalá. Nepotřebuje proto nic získávat na svoji stanu včetně stoupenců a členů.

Je nedualistická: Všechno se děje díky vnitřnímu (karmickému) sklonu v rámci pole. Potencionalita se stává projevem díky tomuto poli a není na základě „příčiny a následku“.

Nedokazatelnost: To, co je „dokazatelné“, je lineární, omezené a je produktem intelektualizace a myšlení. Realita nepotřebuje souhlas. Nedá se získat, je to čistě spontánní, subjektivní uvědomění, které nastane, když kapituluje ego a je odevzdané i si dualistickým vnímám a pozicemi.

Nepředvídatelnost: Realita je nelineární, proto jí není možné lokalizovat, zakódovat do omezené formy, tajných poselství, šifer, čísel, nápisů, run, do kamenů, rozměrů pyramid, DNA, ani do chlupů v nose velblouda. Pravda nemá tajemství. Realita božství je všudypřítomná a je mimo klasifikaci anebo výlučnost. Kódy a šifry poukazují na činnost lidské mysli, božství není vrtošivé.

Je nevystihnutelná: Pravda se nedá definovat. Jde o subjektivní zkušenost. Musí se zažít. Touto „události“ potom souvislosti nahradí obsah a mizí i časovost. Realita neexistuje v čase a vlastně ani mimo čas nebo „vedle něho“. Nemá s ním žádný vztah ani žádný vztah s tím, co je výplodem myšlení. Je totiž mimo všechno, co se dá vyjádřit podstatnými jmény, přídavnými jmény, slovesy atd.

Je mystická: Pravda vyvěrá spontánně, vyzařuje a je osvícením, které ukazuje Realitu. Ta nahrazuje zdání odděleného „já“ – ega a jeho myšlení.

Je mimo názor a dokazatelnost: Její potvrzení je čistě subjektivní uvědomění.

Samostatnost: Absolutně nezávisí na vnějších a historických autoritách. Postrádá zneužívání nebo zisk.

Úplnost: Nic „nekoná“ a „nezpůsobuje“. Pravda sama je vším.

 

Výše uvedené zásady a filozofie EVOLUCE vychází z chápání a poznání Pravdy dr. Davidem Hawkinsem. Inspirací a předlohou jsou jednotlivé body uvedené v knize „Truth vs. Falsehood“.  Jedná se o 39 bodů shrnutých pod označením: „Znaky a vlastnosti duchovní pravdy, učení a učitelů žijících v integritě.“ Přikláníme se k plnému znění těchto bodů a vyjádřené pravdě v nich.