Pro společný život ve spokojenosti, lásce a štěstí si volíme pár jednoduchých zásad.

Pomocí nich si i volíme život v Pravdě. Ne proto, abychom předešli zklamáním a přiznáním z porušení těchto zásad. Ale abychom především naplnili možnosti uplatnění Svobody, poznání Pravdy a daru Lásky, který v sobě nazýváme lidským duchem. Nechť posledním přiznáním je, že si volíme Pravdu jako Boží přítomnost s velkou Láskou a Svobodně, s ohledem na naše možnosti.

K tomu nám může sloužit všechno jednoduché a prosté, jako bytí a Pravda samotná.To, co nás provází po celý náš lidský život každý den i noc jako Slunce a Měsíc. Měsíc nám ve světle Slunce ukazuje jen jednu, tu stejnou stranu. I když světlo není jeho, způsob, jakým ho odráží je unikátní. Víme o jeho odvrácené straně, ale i tak sledujeme jen tu osvětlenou a to při neustálém, nekonečném pohybu celého vesmíru. Tak je světlem Pravdy (Vědomí) osvětlený celý svět a my máme možnost si vybírat, co chceme vidět.

Díky světlu máme možnost sledovat a uvědomovat si dokonalost ve všem a i navzdory stínu si můžeme zvolit světlou stránku. Tomu říkáme svobodná vůle. Svobodně nasměrovat naši pozornost a život ke zdroji světla, k životu v Pravdě. I když ji každý může vidět jinak, tak jako měsíc, když zdánlivě mění svůj tvar, na Pravdě, jako na zdroji světla, se nic nemění. Je skutečný dar, když člověk může uvidět svět v tomto světle takový, jaký je.

Láskou potom je svobodně si zvolit a milovat odraz Pravdy, kterého je tento svět i my součástí. Poznat se v něm a milovat se/ho i se stínem. Takový člověk je svobodný ve světle této Pravdy a Lásky, kterou v sobě i ve světě odhaluje svým životem. Zázrak zvaný život, ve kterém Pravda, Božstvo či Vědomí díky Lásce poznává samo sebe.

Charakteristika družstva EVOLUCE

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založené za účelem vzájemné podpory svých členů, nebo třetím osob, případně za účelem podnikání.

Preferujeme:

 • otevřenost a transparentnost

 • zachování a respektování svobody

 • materiální a finanční nepřipoutanost

 • inspirace a poznání

 • nestrannost

 • pravda

 

Zásady

 1. Nevyčleňujeme se ze společnosti. Nejsme žádná sekta ani tajný spolek.

 2. Dostupnost a otevřenost pro všechny, neexkluzivita. Nemáme žádná tajemství, která by mohla být odhalená, skrytá nebo prodávaná, žádné magické formule nebo „mystéria“.

 3. Účastníci mohou svobodně přijít a odejít bez přesvědčování, donucování, nátlaku nebo následků.

 4. Nechceme ovládat a manipulovat. Nezajímáme se o osobní život uchazečů, o styl oblékání, sexuální život, vyznání víry, ekonomickou situaci, rodinné vzory, životní styl ani stravovací návyky.

 5. Nepoužíváme sílu a zastrašování. Nevymýváme mozek, nevedeme k uctívání kohokoliv, žádným rituálům, „nalévání rozumů do hlavy“ a nepleteme se do soukromého života.

 6. Využíváme přirozenost. Nepracujeme s uměle navozenými a změněnými stavy vědomí. Nemanipulujeme energiemi a nepoužíváme žádné zakázané ani halucinogenní látky.

 7. Nepožadujeme žádné smlouvy, sliby, přísahy a regulace. Na místo hierarchie dáváme přednost dobrovolnosti a plnění praktických základních životních nutností a povinností.

 8. Nejsme autoritářští. Nevyžadujeme dodržování striktních pravidel, ani následování a patolízačství.

 9. Nestojíme o sebestřednost. Všichni členové jsou respektovaní, ale odmítáme vlastní vyzdvihování a speciální výjimečnost.

 10. Nevyžadujeme a nevymáháme žádné příspěvky, finanční nebo jiné dary pomocí speciální a skrytých pravidel. Dárcovství, stejně jako účast, je dobrovolné.

 11. Preferujeme a čistotu záměru před ziskem, proto si ani nestanovujeme hranice.

 12. Nezaměřujeme se na světské bohatství, prestiž a okázalost. Peníze vnímáme jako součást hojnosti, použitelnou energii a prostředek k růstu. Nepotřebujeme se však nechat najímat anebo se omezovat jen hmotné statky.

 13. Nezastáváme stanoviska a proti ničemu nebojujeme. Nezachraňujeme svět a nenapravujeme křivdy.

 14. Neangažujeme se v kauzách, aférách a v zasahování do dění světa. Nejsme ničeho protikladem, proto tedy nepovažujeme za nutné vůči někomu bojovat anebo někoho kritizovat.

 15. Nehledáme a nevidíme ve společnosti nepřátele, lež nebo nevědomost vnímáme jako nepřítomnost Pravdy.

 16. Preferujeme inspiraci. Nesnažíme se okouzlit, omámit, zapůsobit a tím někoho nalákat nebo cílené ovlivnit.

 17. Nabízíme rozvoj a vzdělání. Přinášíme informaci v různých formách a jejich přístupnost.

 18. Zastáváme rovnost. Vážíme si veškerého života ve všech jeho projevech. Vyhýbáme se tomu, co životu škodí, ale nebojujeme a nejsme vůči tomu v opozici.

 19. Uznáváme hodnotu člověka na základě toho, čím je, ne proto, co získal: tituly, majetek, peníze, sláva a podobné atributy.

 20. Vyhýbáme se sentimentálnosti. Lítost a emocionalita je založená na neúplném vnímání. Soucit vychází z uvědomění si souvislostí a rozpoznání pravdy.

 21. Problémy chápeme jako zaujetí stanoviska a neschopnost vnímat souvislosti na úkor problému. Pravda však nevidí problémy ani jednotlivé strany problémů a proto v souladu s ní, nemáme zájem měnit druhé ani společnost. Vyšší princip se projevuje automaticky a nepotřebuje od nikoho pomoc, tak, jako gravitace nepotřebuje pomoc, aby jablko spadlo ze stromu.

 22. Uznáváme a ctíme lidský rozum jako užitečný nástroj a dar. Zároveň si i díky němu uvědomujeme, že poznání, realita a Pravda nejsou jen otázkou rozumu. Poznání života a Pravdy jen na základě rozumu je neúplné a omezené linearitou, kauzalitou, možnostmi fyzického těla, jeho smyslů a tedy i možnostmi rozumu samotného.

 23. Vnímáme a uznáváme vnitřní dokonalost i krásu všeho existujícího nezávisle na vzhledu a formě. Z toho vychází i naše vnímání Pravdy, Lásky, Svobody a souvislostí.

 24. Uvědomujeme si, že život je věčný a fyzičnost je dočasná. Život a Pravda nepodléhají smrti. Život jen mění formu a Pravdu není možné definovat a omezit pouze na formu.

 25. Uvědomujeme si naše fyzické možnosti i možnosti družstva jako společenství. Zároveň uplatňujeme myšlenky a principy, které vychází z filozofie Pravdy. Možnosti této filozofie, jako i Pravdy samotné omezené nejsou.

 

Pravdu jako základ filozofie družstva EVOLUCE chápeme následovně:

 

FILOZOFIE

Univerzálnost: Pravda existuje napříč časem, prostorem, kulturami, druhy osobností a okolností.

Nezávislost na názorech: Je nelineární a nepodléhá omezení rozumu nebo formy.

Nemá záměr: Nic nepropaguje, neprosazuje a nevyhlašuje.

Je sebenaplňující: Je sama v sobě úplná a dokonalá. Nepotřebuje proto nic získávat na svoji stanu včetně stoupenců a členů.

Je nedualistická: Všechno se děje díky vnitřnímu (karmickému) sklonu v rámci pole. Potencionalita se stává projevem díky tomuto poli a není na základě „příčiny a následku“.

Nedokazatelnost: To, co je „dokazatelné“, je lineární, omezené a je produktem intelektualizace a myšlení. Realita nepotřebuje souhlas. Nedá se získat, je to čistě spontánní, subjektivní uvědomění, které nastane, když kapituluje ego a je odevzdané i si dualistickým vnímám a pozicemi.

Nepředvídatelnost: Realita je nelineární, proto jí není možné lokalizovat, zakódovat do omezené formy, tajných poselství, šifer, čísel, nápisů, run, do kamenů, rozměrů pyramid, DNA, ani do chlupů v nose velblouda. Pravda nemá tajemství. Realita božství je všudypřítomná a je mimo klasifikaci anebo výlučnost. Kódy a šifry poukazují na činnost lidské mysli, božství není vrtošivé.

Je nevystihnutelná: Pravda se nedá definovat. Jde o subjektivní zkušenost. Musí se zažít. Touto „události“ potom souvislosti nahradí obsah a mizí i časovost. Realita neexistuje v čase a vlastně ani mimo čas nebo „vedle něho“. Nemá s ním žádný vztah ani žádný vztah s tím, co je výplodem myšlení. Je totiž mimo všechno, co se dá vyjádřit podstatnými jmény, přídavnými jmény, slovesy atd.

Je mystická: Pravda vyvěrá spontánně, vyzařuje a je osvícením, které ukazuje Realitu. Ta nahrazuje zdání odděleného „já“ – ega a jeho myšlení.

Je mimo názor a dokazatelnost: Její potvrzení je čistě subjektivní uvědomění.

Samostatnost: Absolutně nezávisí na vnějších a historických autoritách. Postrádá zneužívání nebo zisk.

Úplnost: Nic „nekoná“ a „nezpůsobuje“. Pravda sama je vším.

 

Výše uvedené zásady a filozofie EVOLUCE vychází z chápání a poznání Pravdy dr. Davidem Hawkinsem. Inspirací a předlohou jsou jednotlivé body uvedené v knize „Truth vs. Falsehood“.  Jedná se o 39 bodů shrnutých pod označením: „Znaky a vlastnosti duchovní pravdy, učení a učitelů žijících v integritě.“ Přikláníme se k plnému znění těchto bodů a vyjádřené pravdě v nich.

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založené za účelem vzájemné podpory svých členů, nebo třetím osob, případně za účelem podnikání.


Preferujeme:

 • otevřenost a transparentnost

 • zachování a respektování svobody

 • materiální a finanční nepřipoutanost

 • inspirace a poznání

 • nestrannost

 • pravda
 1. Nevyčleňujeme se ze společnosti. Nejsme žádná sekta ani tajný spolek.

 2. Dostupnost a otevřenost pro všechny, neexkluzivita. Nemáme žádná tajemství, která by mohla být odhalená, skrytá nebo prodávaná, žádné magické formule nebo „mystéria“.

 3. Účastníci mohou svobodně přijít a odejít bez přesvědčování, donucování, nátlaku nebo následků.

 4. Nechceme ovládat a manipulovat. Nezajímáme se o osobní život uchazečů, o styl oblékání, sexuální život, vyznání víry, ekonomickou situaci, rodinné vzory, životní styl ani stravovací návyky.

 5. Nepoužíváme sílu a zastrašování. Nevymýváme mozek, nevedeme k uctívání kohokoliv, žádným rituálům, „nalévání rozumů do hlavy“ a nepleteme se do soukromého života.

 6. Využíváme přirozenost. Nepracujeme s uměle navozenými a změněnými stavy vědomí. Nemanipulujeme energiemi a nepoužíváme žádné zakázané ani halucinogenní látky.

 7. Nepožadujeme žádné smlouvy, sliby, přísahy a regulace. Na místo hierarchie dáváme přednost dobrovolnosti a plnění praktických základních životních nutností a povinností.

 8. Nejsme autoritářští. Nevyžadujeme dodržování striktních pravidel, ani následování a patolízačství.

 9. Nestojíme o sebestřednost. Všichni členové jsou respektovaní, ale odmítáme vlastní vyzdvihování a speciální výjimečnost.

 10. Nevyžadujeme a nevymáháme žádné příspěvky, finanční nebo jiné dary pomocí speciální a skrytých pravidel. Dárcovství, stejně jako účast, je dobrovolné.

 11. Preferujeme a čistotu záměru před ziskem, proto si ani nestanovujeme hranice.

 12. Nezaměřujeme se na světské bohatství, prestiž a okázalost. Peníze vnímáme jako součást hojnosti, použitelnou energii a prostředek k růstu. Nepotřebujeme se však nechat najímat anebo se omezovat jen hmotné statky.

 13. Nezastáváme stanoviska a proti ničemu nebojujeme. Nezachraňujeme svět a nenapravujeme křivdy.

 14. Neangažujeme se v kauzách, aférách a v zasahování do dění světa. Nejsme ničeho protikladem, proto tedy nepovažujeme za nutné vůči někomu bojovat anebo někoho kritizovat.

 15. Nehledáme a nevidíme ve společnosti nepřátele, lež nebo nevědomost vnímáme jako nepřítomnost Pravdy.

 16. Preferujeme inspiraci. Nesnažíme se okouzlit, omámit, zapůsobit a tím někoho nalákat nebo cílené ovlivnit.

 17. Nabízíme rozvoj a vzdělání. Přinášíme informaci v různých formách a jejich přístupnost.

 18. Zastáváme rovnost. Vážíme si veškerého života ve všech jeho projevech. Vyhýbáme se tomu, co životu škodí, ale nebojujeme a nejsme vůči tomu v opozici.

 19. Uznáváme hodnotu člověka na základě toho, čím je, ne proto, co získal: tituly, majetek, peníze, sláva a podobné atributy.

 20. Vyhýbáme se sentimentálnosti. Lítost a emocionalita je založená na neúplném vnímání. Soucit vychází z uvědomění si souvislostí a rozpoznání pravdy.

 21. Problémy chápeme jako zaujetí stanoviska a neschopnost vnímat souvislosti na úkor problému. Pravda však nevidí problémy ani jednotlivé strany problémů a proto v souladu s ní, nemáme zájem měnit druhé ani společnost. Vyšší princip se projevuje automaticky a nepotřebuje od nikoho pomoc, tak, jako gravitace nepotřebuje pomoc, aby jablko spadlo ze stromu.

 22. Uznáváme a ctíme lidský rozum jako užitečný nástroj a dar. Zároveň si i díky němu uvědomujeme, že poznání, realita a Pravda nejsou jen otázkou rozumu. Poznání života a Pravdy jen na základě rozumu je neúplné a omezené linearitou, kauzalitou, možnostmi fyzického těla, jeho smyslů a tedy i možnostmi rozumu samotného.

 23. Vnímáme a uznáváme vnitřní dokonalost i krásu všeho existujícího nezávisle na vzhledu a formě. Z toho vychází i naše vnímání Pravdy, Lásky, Svobody a souvislostí.

 24. Uvědomujeme si, že život je věčný a fyzičnost je dočasná. Život a Pravda nepodléhají smrti. Život jen mění formu a Pravdu není možné definovat a omezit pouze na formu.

 25. Uvědomujeme si naše fyzické možnosti i možnosti družstva jako společenství. Zároveň uplatňujeme myšlenky a principy, které vychází z filozofie Pravdy. Možnosti této filozofie, jako i Pravdy samotné omezené nejsou.

 

Výše uvedené zásady a filozofie EVOLUCE vychází z chápání a poznání Pravdy dr. Davidem Hawkinsem. Inspirací a předlohou jsou jednotlivé body uvedené v knize „Truth vs. Falsehood“.  Jedná se o 39 bodů shrnutých pod označením: „Znaky a vlastnosti duchovní pravdy, učení a učitelů žijících v integritě.“ Přikláníme se k plnému znění těchto bodů a vyjádřené pravdě v nich.

Pravdu jako základ filozofie družstva EVOLUCE chápeme následovně:

 

Univerzálnost: Pravda existuje napříč časem, prostorem, kulturami, druhy osobností a okolností.

Nezávislost na názorech: Je nelineární a nepodléhá omezení rozumu nebo formy.

Nemá záměr: Nic nepropaguje, neprosazuje a nevyhlašuje.

Je sebenaplňující: Je sama v sobě úplná a dokonalá. Nepotřebuje proto nic získávat na svoji stanu včetně stoupenců a členů.

Je nedualistická: Všechno se děje díky vnitřnímu (karmickému) sklonu v rámci pole. Potencionalita se stává projevem díky tomuto poli a není na základě „příčiny a následku“.

Nedokazatelnost: To, co je „dokazatelné“, je lineární, omezené a je produktem intelektualizace a myšlení. Realita nepotřebuje souhlas. Nedá se získat, je to čistě spontánní, subjektivní uvědomění, které nastane, když kapituluje ego a je odevzdané i si dualistickým vnímám a pozicemi.

Nepředvídatelnost: Realita je nelineární, proto jí není možné lokalizovat, zakódovat do omezené formy, tajných poselství, šifer, čísel, nápisů, run, do kamenů, rozměrů pyramid, DNA, ani do chlupů v nose velblouda. Pravda nemá tajemství. Realita božství je všudypřítomná a je mimo klasifikaci anebo výlučnost. Kódy a šifry poukazují na činnost lidské mysli, božství není vrtošivé.

Je nevystihnutelná: Pravda se nedá definovat. Jde o subjektivní zkušenost. Musí se zažít. Touto „události“ potom souvislosti nahradí obsah a mizí i časovost. Realita neexistuje v čase a vlastně ani mimo čas nebo „vedle něho“. Nemá s ním žádný vztah ani žádný vztah s tím, co je výplodem myšlení. Je totiž mimo všechno, co se dá vyjádřit podstatnými jmény, přídavnými jmény, slovesy atd.

Je mystická: Pravda vyvěrá spontánně, vyzařuje a je osvícením, které ukazuje Realitu. Ta nahrazuje zdání odděleného „já“ – ega a jeho myšlení.

Je mimo názor a dokazatelnost: Její potvrzení je čistě subjektivní uvědomění.

Samostatnost: Absolutně nezávisí na vnějších a historických autoritách. Postrádá zneužívání nebo zisk.

Úplnost: Nic „nekoná“ a „nezpůsobuje“. Pravda sama je vším.

 

Výše uvedené zásady a filozofie EVOLUCE vychází z chápání a poznání Pravdy dr. Davidem Hawkinsem. Inspirací a předlohou jsou jednotlivé body uvedené v knize „Truth vs. Falsehood“.  Jedná se o 39 bodů shrnutých pod označením: „Znaky a vlastnosti duchovní pravdy, učení a učitelů žijících v integritě.“ Přikláníme se k plnému znění těchto bodů a vyjádřené pravdě v nich.

 1. Organizování setkání, seminářů a prednášek pro příznivce Dr. Davida R. Hawkinse.

 2. Údržba a provozování internetových stránek rozvíjejích učení Dr. Hawkinse - www.hawkins.support.

 3. Vytvoření studijních skupin v Čechách, ve Slezsku, na Moravě a Slovensku.

 4. Vytvoření pracovních skupin v Čechách, ve Slezsku, na Moravě a Slovensku:

   - testování úrovní pravdivosti metodou svalového testu Dr. Hawkinse;

   - revize přeložených knih a překlad dosud nepřeložených knih Dr. Hawkinse do českého a slovenského jazyka s cílem zachování co nejvyšší úrovně pravdivosti textů a jejich následné darování držitelům autorských práv na dílo Dr. Davida R. Hawkinse.

 5. Provozování e-shopu pro e-knihy a e-časopisy, pro doplňkové prodeje a sponzorské dary na chod družstva.
  .
 6. Zprostředkování prodeje a prodej literatury a knih.