Svým přístupem na „www.evoluce.eu“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “www.evoluce.eu”, “https://www.evoluce.eu”, Poskytovatel), souhlasíte s následujícími Všeobecnými smluvními podminkami užívání. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „www.evoluce.eu“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto Podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „www.evoluce.eu“ s nimi souhlasíte.

 

Tyto Podmínky jsou vytvořeny pro Vaši ochranu i družstva EVOLUCE. Máme čisté úmysly a naším záměrem není Vám jakýmkoliv způsobem ublížit.

 

Všeobecné smluvní podmínky užívání

služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo na stránkách evoluce.eu (dále jen „Podmínky”)

upravující pravidla a principy získávání a následné správy (zpracování) osobních údajů uživatelů Serveru

(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo na stránkách evoluce.eu)

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Zásady Ochrany osobních údajů představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Ochrany osobních údajů, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

 2. Ochrana osobních údajů

upravující základní pravidla a povolený charakter přípustných informací a dat umisťovaných Uživateli na Server

(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo na stránkách evoluce.eu)

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Zásady Uživatelského obsahu představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Uživatelského obsahu, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

2. Zásady Uživatelského obsahu

2.1. Uživatel má ve vztahu k Nahraným souborům, jakož i jinému Uživatelskému obsahu následující práva a povinnosti:

upravující podstatné náležitosti uživatelského hlášení ohledně obsahu umístěného na Serveru

(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo (mimo jiné) na stránkách evoluce.eu)

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato Pravidla oznámení představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Pravidlech oznámení, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a(nebo) právní předpisy